Νομιμοποιησεις – τακτοποιησεις αυθαιρετων – βεβαιωση μηχανικου

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του φεκ α’ 167/03.11.2017 :

  • Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
  • Δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

Το γραφείο μας λοιπόν, αναλαμβάνει περιπτώσεις ρύθμισης πολεοδομικών παραβάσεων και την υπαγωγή τους στο πληροφοριακό σύστημα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Πρόσφατο ε9
  3. Ταυτότητα
  4. Οικοδομική άδεια
  5. Αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό)

**σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων το γραφείο μας αναλαμβάνει να τα συλλέξει από την αρμόδια υ.δομ που υπάγεται το ακίνητο.

Μετά την συλλογή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η αυτοψία του ακινήτου για την ακριβή αποτύπωση των αυθαιρέτων κατασκευών.