ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300 εκατ. € και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τον προϋπολογισμό, ποσό 60 εκατ. € διατίθεται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.
Τα φυσικά πρόσωπα που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις κάτωθι εισοδηματικές κατηγορίες, με το αντίστοιχο μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης:

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων
  2. Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
  3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  4. Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 1984 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2005 και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία.

Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο του Προγράμματος, που τα ίδια και η προς ενεργειακή αναβάθμιση κατοικία τους πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, καλούνται δυνητικοί Ωφελούμενοι του Προγράμματος εφόσον βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς κατατάσσονται στις εισοδηματικές κατηγορίες που αναφέρθηκαν.

Εφόσον ο αιτών είναι πολύτεκνος, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15%.

Σκέλος «εξοικονομώ» Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις με εκείνες που ισχύουν στο εξοικονομώ 2023 (ποσοστό επιδότησης, επιλέξιμές παρεμβάσεις κλπ.)

Σκέλος «ανακαινίζω» Τα άτομα που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και δεν ξεπερνούν το ατομικό ή οικογενειακό όριο των 20000€ δικαιούνται επιπλέον επιδότηση 30% για εργασίες ανακαίνισης που δεν σχετίζονται με την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας (π.χ. μπάνιο, κουζίνα, εσωτερικές πόρτες, δάπεδα κλπ.)
Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνεται και αντικατάσταση μέχρι και τριών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών.(π.χ. ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων)

Το διευρυμένο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023 και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ για νέους ανοίγει στις 12 Ιουνίου 2023. Διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία σε κατάρτιση Προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και σε όλες τις Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού, θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για όποιον σχεδιάζει την ανακαίνιση και Ενεργειακή Αναβάθμιση του σπιτιού του, το αντίστοιχο Πρόγραμμα που σε λίγες ημέρες ανοίγει η Πλατφόρμα του.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεση σας.

Scroll to Top