Πρόσφατα Έργα​

Commercial Properties

Μελέτη και Επίβλεψη μονάδας αποθήκευσης

Μελέτη και Επίβλεψη μονάδας αποθήκευσης, επεξεργασίας και συσκευασίας βρώσιμων ελαιών με ειδική Επεξεργασία Λυμάτων, περίφραξη και βόθρο.

Παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στον κλάδο

Δρούγος Ιωάννης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ