Ηλεκτρονικη ταυτοτητα κτιριων

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του φεκ α’ 167/03.11.2017:

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Πρόσφατο ε9
  3. Ταυτότητα
  4. Οικοδομική άδεια
  5. Αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων (κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικό)
  6. Λογαριασμοί οκω
  7. Καεκ (εάν υπάρχει)
  8. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (εάν υπάρχει)
  9. Υπαγωγή σε νόμους αυθαιρέτων (εάν υπάρχει)

**σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίγραφα εγκεκριμένων σχεδίων το γραφείο μας αναλαμβάνει να τα συλλέξει από την αρμόδια υ.δομ που υπάγεται το ακίνητο.

Μετά την συλλογή των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη η αυτοψία του ακινήτου για την επιβεβαίωση της υφιστάμενης κατάστασης του.