Οικοδομικες αδειες – αδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υπηρεσία σχετική με άδειες δόμησης και άδειες λειτουργίας.

  • Ανέγερση – προσθήκη
  • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (εεδμκ)
  • Κατεδάφιση
  • Αλλαγή χρήσης