Ανακαινισεις

Μία σωστή ανακαίνιση προσδίδει χρόνο ζωής στο ακίνητο, μπορούμε να βοηθήσουμε ένα πελάτη να ανακαινίσει το χώρο του σε επίπεδο διακόσμησης, ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικότητας είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για επενδυτικό σκοπό.