Συμβουλος ακινητων

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του ακινήτου που πιθανά ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ή να μισθώσετε για επενδυτικό ή άλλο σκοπό. Στόχος μας είναι η αποφυγή πιθανών προβλημάτων που μπορεί να κρύβει το ακίνητο και μπορούν να σας οδηγήσουν σε σπατάλη χρόνου και πόρων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει προβλήματα πολεοδομικά που ή ακόμη και φθορές που επηρεάζουν τον λειτουργικό χρόνο ζωής του.

Scroll to Top